Generelle vilkår

 

Cashless Payment

På TeenStreet, kan du betale med ditt navnekort [badge] som også er et betalingskort, på alle butikkene vi har på TeenStreet. 

Du kan trygg sette inn penger på kortet ved å bruke kontant (euro) eller et bankkort i en minibank på TeenStreet.

Jeg er enig med:

Etter å ha satt inn penger på kortet og ha noe igjen på slutten av TeenStreet, kan jeg velge en av disse handlingene:

 1. Ta ut

  Jeg kan velge å ta ut alt gjenværende penger på kortet (badge) på TeenStreet minibank

  Pengene som tas ut vil være betalt kun i kontant (EURO)

  Jeg kan ta ut gjenværende penger på kortet innen siste dagen på TeenStreet, til og med under Interact 1, 2 og 3.

  Det blir ikke mulig å ta ut din gjenværende saldo etter kl 23.00 den siste dagen på TS.

 2. Donere til RAG

  Jeg kan velge å donere den gjenværende saldo på mitt kort til RAG
  Gå til en av alle butikkene på TeenStreet og bruk ditt kort (badge) for å betale en donasjon til RAG

 3. Donere til TEENSTREET

  Alt gjenværende penger som er mindre en 5 euro, og ikke tatt ut etter kl 23 på siste dagen på TeenStreet blir automatisk doner til TeenStreet. Disse pengene investeres i fremtidige arrangementer.

 4. Overføre gjenværende penger til neste års TeenStreet 

  Alt gjenværende penger som er over 5 euro, og som ikke ble tatt ut etter kl 23.00 på den siste dag på TeenStreet blir liggende til neste år. Pengene blir overført til ditt nytt kort på den neste TeenStreet leir (arrangert av TeenStreet Europe). Jeg må ha med meg mitt navneskilt (badge) fra 2023 til den neste TeenStreet og pengene blir overført til et nytt kort. Gjenværende penger kun holdes i to år. Hvis jeg ikke gjør noe med eventuelle gjenværende saldo på kortet mitt i løpet av to år, blir det ikke mulig utbetale eller brukt i en fremtidig TeenStreet.